Foreningen Norden Brande

Foreningen Norden vil hermed præsentere
    programmet for sæsonen 2022-23.

1. september:
”Sensommertur til Esbjerg, Fanø og Filsø”.
På denne tur ser vi Esbjerg Evangeliet, som er et
meget stort vægmaleri, der fortolker biblen i
billeder og tekst i et moderne sprog. Vi kommer på
havnerundtur med besøg i et af de store skibe, der
sejler vindmøller ud til opsætning i Vesterhavet.
Turen går så med færge til Fanø på et kort besøg.
Tilbage på fastlandet går turen til Filsø. Søen var
engang Danmarks næststørste sø, så blev den ind-
dæmmet til landbrugsjord, for så igen at blive gen-
oprettet som sø og naturområde.
Der er afgang fra Brande kl. 8.00 og hjemkomst
kl. 17.30, men se venligst annoncen i Brande Bladet.

4. oktober
Eftermiddagstur i Brande.
Kl. 13.00-15.30 besøg på KMC på Herningvej 60,
hvor vi skal høre om kartoflen og fremtidens
fødevarer i en udfordret verden. KMC er vært
ved en kop kaffe.
Derefter besøger vi Urban Street Zone og ser,
hvad de unge mennesker kan beskæftige sig med
på rullebræt og ramper.
Der er begrænset deltagerantal på KMC, og
derfor er der tilmelding senest 26. sept. til
Bodil tlf. 40570785 eller Grethe tlf. 52504159.
Pris: 60 kr.

14. november:
”Skumringstime”.
En stemningsfuld aften i samarbejde med Brande
Bibliotek. - Aftenens tema er ”Natur i Norden”.
Arne Holst-Larsen vil læse uddrag af den svenske
roman ”Åleevangeliet”. Senere vil Arne fortælle om
digteren Jens Rosendal, og vi skal synge nogle af
hans dejlige sange. Undervejs er der kaffepause.
Aftenen, der foregår i skæret fra de mange leven-
de lys, begynder kl. 18.45 og holdes på Uhre Friskole.
Entre: 80 kr. (medlem) – 100 kr. (ikke medlem).
Se venligst annoncen i Brande Bladet.

30. januar:
”Fyn rundt”.
Mette og Poul Nørup tager os med på tur til Fyn,
hvorfra de vil vise billeder og fortælle om det
smukke fynske landskab og de mennesker, der
har sat deres præg på øen: H. C. Andersen, Carl
Nielsen, Johannes Jørgensen og Fynsmalerne
Johannes Larsen og Frits Syberg. Vi skal også
synge sange, der relaterer til foredragets ind-
hold.
Det er kl. 14.00 i Sognegården.
Entre: 100 kr. (medlem) – 120 kr. (ikke medlem).

22. marts:
”Nordisk gæstebud”.
Vi afholder igen ”Nordisk gæstebud” med spisning,
underholdning og generalforsamling.
Aftenen starter kl. 18.00 med fællesspisning af nor-
diske retter. Vi fortsætter traditionen med en bran-
deborger, der kommer og fortæller. I år er det Åge
Gasbjerg, der vil fortælle om sit liv.
Efter kaffen afholdes den årlige generalforsamling.
Aftenen holdes hos Bodil og Verner, Hastrupvej 7.  
Se venligst nærmere i Brande Bladet.15. april:
”Generalforsamling”
MidtVest-Kredsen afholder generalforsamling i
Sognegården i Brande kl. 10, og alle medlemmer
er velkomne.
Efter morgenkaffe, generalforsamling, frokost
og eftermiddagskaffe er der rundvisning med
guide til nogle af de gavlmalerier, som Brande
er kendt for.


Forårsturen 2023 går til seværdigheder på Fyn
den 25. maj. Vi skal blandt andet besøge det nye
museum ved H. C. Andersens hus.
Se venligst nærmere i Brande Bladet.


4. september:              

Sensommertur til Den gamle By i Århus.

Fra Brande kører vi til den nyrenoverede mindelund for

Kaj Munk og videre ad motorvejen til Århus. Hvis vejret

er godt, spiser vi den medbragte mad undervejs.

I Den gamle By skal vi se udstillingen ”Fra Dronningens

Garderobe”. Den er delt i to afdelinger, hvor man det

ene sted kan se Dronningens selskabskjoler og filmklip,

hvor kjolerne bruges. Den anden afdeling viser Dronnin-

gens hatte og eksempler på, hvordan noget af tøjet er

syet om. Der bliver tid til at kigge på egen hånd, og der

er mange ting både inde og ude.                                                        

Gaderne i Den gamle By er belagt med sten, så det er

vigtigt at være godt gående og i fornuftigt fodtøj.

Kaffe undervejs på hjemturen.

FORENINGEN NORDEN

BRANDE AFDELING