Foreningen Norden Brande

Foreningen Norden vil hermed præsentere
    programmet for sæsonen 2019-20.

23. – 25. august:
Nordiske gæster på besøg.
Alle er velkommen til at deltage i de nordiske
gæsters program, der ser sådan ud:
Lørdag den 24. august kl. 10 er der morgensang
i Uhre Kirke, besøg på Uhre Mølle og frokost i
Den gamle Købmandsgaard.
Senere går turen til Brande med kig på byens
seværdigheder. Om aftenen er der festmiddag
hos Bodil og Verner på Hastrupvej.
Pris: Lørdag for- og eftermiddag: 100 kr.
Lørdag aften: 150 kr. – Tilmelding senest 15.8.
til Bodil tlf. 40570785.
Søndag den 25. august er der gudstjeneste i
Brande Kirke kl. 10 sammen med gæsterne.


26. september: 
Sensommertur til Endelave.           
Sejltur til Endelave, hvor der med en guide er
gåtur og traktortur med rundvisning i museum,
kirke, lægeurtehave med smagsprøver, og der
bliver mulighed for at handle lokale varer.
Der er frokost med lune retter på den lokale kro
og kaffe undervejs.
Se venligst nærmere i Brande Bladet.


11. september:
Fra kræftsyg til ekstrem idræt.
Et spændende, alvorligt, muntert, givende og
underholdende foredrag om udfordringerne
med at gennemføre alvorlig sygdom og komme
styrket ud på den anden side og udleve en vild
drengedrøm. Peter Møller fortæller og viser
billeder fra sit livs rejse på cykel tværs over
USA.
Aftenen er i fællesskab med Ældre Sagen, og
det er kl. 19.00 i Sognegården.
Entre: 100 kr.

23. oktober:
Mennesker på min vej.
Arne Mariager, der blandt andet er kendt fra
Fætters Klumme i Brande Bladet, fortæller
på munter vis om nogle af de mennesker, han
har truffet via sit arbejde gennem mange som
journalist og chefredaktør – fra Ove Sprogøe
til Prins Henrik.
Det er i Sognegården kl. 19.
Entre: 100 kr.

11. november:
Skumringstime.
En stemningsfuld aften i samarbejde med biblioteket.
Aftenens tema er ”Fest i Norden”. Dina Blomstrand
vil læse et uddrag af Karen Blixens bog ”Babettes
Gæstebud”. Sammen med en pianist underholder Jan
Glud Østergaard og hjælper os med fællessangene.
Som sædvanlig er der også kaffebord. - Aftenen, der
foregår i stearinlysenes skær, begynder kl. 18.45 og
holdes på Uhre Friskole. Der kan evt. aftales kørsel
ved henvendelse til bestyrelsen.
Entre: 60 kr.

21. januar:
Vintermøde og jubilæum.
MidtVest-Kredsen holder vintermøde på Vandrerhjemmet
kl. 14 - 16.30 med Peter Jon Larsen fra Landsforeningen.
Hans foredrag har titlen: ”Norden nu og i fremtiden”.
Samtidig vil vi fejre, at Foreningen Norden i Brande har
70 års jubilæum. Vi håber, rigtig mange vil være med til
at fejre denne dag sammen med os.
Entre: 80 kr. - Der er tilmelding til Bodil tlf. 40570785
eller til Kirsten tlf. 61785143 senest den 14. januar.

26. februar.
En kulturrejse langs den jyske vestkyst. 
Mette og Poul Nørup fortæller gennem billeder, musik
og fællessang om deres cykeltur langs vestkysten. De
starter fra Nationalpark Vadehavet og kører ad den
nationale cykelrute, der går fra Rudbøl til Skagen. I
ord, billeder og sang ser vi naturens mangfoldighed og
oplever det unikke kystlandskab med marsk, klitter og
byer, der bærer præg af havets og sandstormenes
ødelæggende kræfter.
Aftenen holdes sammen med Ældre Sagen, og det er
kl. 19.00 i Sognegården.
Entre: 100 kr.

25. marts:
Nordisk gæstebud.
Vi afholder igen ”Nordisk gæstebud” med spisning,
underholdning og generalforsamling.
Aftenen starter kl. 18.00 med fællesspisning af nor-
diske retter. Vi fortsætter traditionen med en bran-
deborger, der kommer og fortæller. I år er det Rie
Mortensen, der vil fortælle om sit liv.
Efter kaffen afholdes den årlige generalforsamling.
Aftenen holdes hos Bodil og Verner, Hastrupvej 7. 
Se venligst nærmere i Brande Bladet.

25. april:
MidtVest-Kredsen holder generalforsamling kl. 10
i Holstebro.


Forårsturen går til storkebyen Bergenhusen og Friederichstadt med bl.a. sejltur på kanalerne.
Se venligst nærmere i Brande Bladet.


I 2019 fylder Foreningen Norden i Danmark 100 år, og
i den anledning har Foreningen Norden i Brande opsat
en ny milepæl med navne på de nordiske venskabsbyer.

4. september:              

Sensommertur til Den gamle By i Århus.

Fra Brande kører vi til den nyrenoverede mindelund for

Kaj Munk og videre ad motorvejen til Århus. Hvis vejret

er godt, spiser vi den medbragte mad undervejs.

I Den gamle By skal vi se udstillingen ”Fra Dronningens

Garderobe”. Den er delt i to afdelinger, hvor man det

ene sted kan se Dronningens selskabskjoler og filmklip,

hvor kjolerne bruges. Den anden afdeling viser Dronnin-

gens hatte og eksempler på, hvordan noget af tøjet er

syet om. Der bliver tid til at kigge på egen hånd, og der

er mange ting både inde og ude.                                                        

Gaderne i Den gamle By er belagt med sten, så det er

vigtigt at være godt gående og i fornuftigt fodtøj.

Kaffe undervejs på hjemturen.

FORENINGEN NORDEN

BRANDE AFDELING