Foreningen Norden Brande

Foreningen Norden vil hermed præsentere
    programmet for sæsonen 2018-19.

4. september:              
Sensommertur til Den gamle By i Århus.
Fra Brande kører vi til den nyrenoverede mindelund for
Kaj Munk og videre ad motorvejen til Århus. Hvis vejret
er godt, spiser vi den medbragte mad undervejs.
I Den gamle By skal vi se udstillingen ”Fra Dronningens
Garderobe”. Den er delt i to afdelinger, hvor man det
ene sted kan se Dronningens selskabskjoler og filmklip,
hvor kjolerne bruges. Den anden afdeling viser Dronnin-
gens hatte og eksempler på, hvordan noget af tøjet er
syet om. Der bliver tid til at kigge på egen hånd, og der
er mange ting både inde og ude.                
Gaderne i Den gamle By er belagt med sten, så det er
vigtigt at være godt gående og i fornuftigt fodtøj.
Kaffe undervejs på hjemturen.
Afgang fra N. I. Møllers Plads kl. 10.00 og hjem-
komst ca. kl. 17.30.
Pris:  kr. 400 kr. for mad, kaffe, entre og bus.
Tilmelding til Bodil tlf. 97180785/40570785
eller Liselotte tlf. 97187170 senest 29. august.

12. september:
En vandring for livet.
Helge Rude Kristensen fortæller om sin gåtur fra
Nordkap til Give – en tur til fordel for Kræftens
Bekæmpelse.
Aftenen er i fællesskab med Ældre Sagen, og det er
kl. 19.00 i Sognegården.
Entre: 100 kr.

12. november:
Skumringstime.
Igen et arrangement i samarbejde med Brande Biblio-
tek, hvor det også holdes. Aftenens tema er ”Helte i
Norden”. Turistchef Jette Nielsen vil læse op af den
islandske forfatter Einar Mar Gudmundssons bog ”Is-
landske konger”.
Der vil være fællessang og musikalsk underholdning
af Lynghedekoret under ledelse af Else Marie Jensen.
Som sædvanlig er der også kaffebord. - Aftenen, der
foregår i stearinlysenes skær, begynder kl. 18.45.
Entre: 60 kr.

27. november:
Parallelle verdener.
Dorothea Petersen fortæller om, hvordan det var som
barn af en dansksindet tysk familie at blive sendt på
ferie på Brandeegnen hos en familie, der var ukendt og
talte et sprog, hun ikke forstod. Det blev til flere som-
merophold med en oplevelse af at færdes i to parallelle
verdener og med tvivl om, i hvilken af de to verdener hun
hørte til.
Det er kl. 19.30 i Sognegården.
Entre: 60 kr. (medl.) – 80 kr. (andre).

16. januar:
Dengang vi drog af sted.  
Mette og Poul Nørup fortæller gennem billeder, musik
og fællessang om deres vandretur fra Vadehavet gen-
nem grænselandet til Padborg og videre ad den gamle
gendarmsti fra 1920. Gendarmstien er en meget smuk
vandrerute, der også er kendt som et historisk sted.
Det er i Sognegården kl. 14.00.                       
Entre: 80 kr. (medl.) – 100 kr. (andre).

20. februar:
På rejse i billedernes verden.
Vi skal se og høre om Øland og Småland, som ofte har
været krigsskueplads mellem Sverige og Danmark.
Nils Bidstrup Mortensen viser os sit multimedieshow
med flotte billeder ledsaget af stemningsfuld musik.
Aftenen slutter med fine billeder med forårsstemning
fra Nordens Venedig – Stockholm.
Aftenen er i fællesskab med Ældre Sagen, og det er
kl. 19.30 i Sognegården.
Entre: 60 kr. (medl.) – 80 kr. (andre).

13. marts:
Nordisk gæstebud.
Vi afholder igen ”Nordisk gæstebud” med spisning,
underholdning og generalforsamling.
Aftenen starter kl. 18.30 med fællesspisning af nor-
diske retter. Vi fortsætter traditionen med en bran-
deborger, der kommer og fortæller. I år er det Villy
Jensen fra Brande Bladet.
Efter kaffen afholdes den årlige generalforsamling.
Aftenen holdes hos Bodil og Verner, Hastrupvej 7.  
Se venligst nærmere i dagspressen.


Vi laver en forårstur til grænsen, hvor vi krydser alle
grænseovergange og får mad og drikke, der passer til
det pågældende sted. Turen arrangeres i samarbejde
med Ældre Sagen. - Se venligst nærmere i dagspressen.


I 2019 fylder Foreningen Norden i Danmark 100 år, og
i den anledning vil Foreningen Norden i Brande opsætte
en bænk.

4. september:              

Sensommertur til Den gamle By i Århus.

Fra Brande kører vi til den nyrenoverede mindelund for

Kaj Munk og videre ad motorvejen til Århus. Hvis vejret

er godt, spiser vi den medbragte mad undervejs.

I Den gamle By skal vi se udstillingen ”Fra Dronningens

Garderobe”. Den er delt i to afdelinger, hvor man det

ene sted kan se Dronningens selskabskjoler og filmklip,

hvor kjolerne bruges. Den anden afdeling viser Dronnin-

gens hatte og eksempler på, hvordan noget af tøjet er

syet om. Der bliver tid til at kigge på egen hånd, og der

er mange ting både inde og ude.                                                        

Gaderne i Den gamle By er belagt med sten, så det er

vigtigt at være godt gående og i fornuftigt fodtøj.

Kaffe undervejs på hjemturen.

FORENINGEN NORDEN

BRANDE AFDELING