Foreningen Norden Brande

MEDLEM AF FORENINGEN NORDEN:
Du er velkommen til at blive medlem af foreningen.

Som medlem får man tilsendt foreningens blad NORDEN NU, og man kan herigennem orientere sig om, hvad der rører sig i det nordiske fællesskab.

Personligt medlemsskab:

285 kr.

Husstandsmedlemsskab:

370 kr.

Pensionistmedlemsskab:

185 kr.

Pensionistpar:

225 kr.

FORENINGEN NORDEN

BRANDE AFDELING